<span>Liderlik</span> Eğitimi

Liderlik Eğitimi

 <span>Kurumsal</span>  Eğitimler

Kurumsal Eğitimler

<span>Bireysel</span>Gelişim

BireyselGelişim

SERAPHIM BLUE PRINT

Seraphim adı ile bilinen bir melek, bir grup kozmik enerjiyi birleştirdi. Birleşen bu kozmik enerji, evrenimizde bulunan tüm canlı türlerinin, en kolay şekilde iyileşmesinde ve kişisel gelişiminde kullanılabilir. Dünyamızda bu yeni enerjiyi kullanmayı ve bilgilenmeyi ilk olarak Atlantis rahipleri, bilginleri tanımışlar ve bu ruhani sistemin Atlantislilere ulaşmasını sağlamışlardır. Atlantis kıtasının yok olmasıyla birlikte Seraphim enerjisi öğretisini içeren bu ruhani sistem de tamamıyla unutulmuştur.

Bu ruhani sistemi kuran Seraphim Meleği, aynı zamanda sistemin de koruyucusudur. Bu sebeptendir ki Seraphim Meleği, uzun süre, insanlığın tekrar bu ruhani sistemi kavrayabilme olgunluğuna ulaşmasını beklemiştir. M.S 60’lı yıllarda yüksek ruhani evinime ulaşmış İbraniler, bu enerji kaynağını yeniden keşfetmişlerdir. Bu mistik edinim üzerine geliştirilen ruhani sisteme bugün Kabala demekteyiz. Günümüzde, bu ruhani sisteme yeniden ulaşmamız ise, 1994 senesinde Seraphim Meleğinin, meditasyon öğretmeni olan Ruth Rendely ile iletişime geçmesiyle gerçekleşmiştir. Seraphim Blueprint, eter boyutunda sürekli var olan Kozmik enerji bileşimidir. Bu ruhani sistemin kurucusu olan Seraphim Meleği, enerjinin vücutlarımıza tam bir uyum içinde olmasını sağlayabilmek için, tüm enerji açılımlarını, belli bir sıralamayı takip ederek yapmaktadır. Enerjilerin kombine ediliş şeklini ve verildiği evreleri göz önünde bulundurursak, bunun birbirini ardı ardına takip eden enerji açılımlarını içeren, Almancası :Blaupause ve İngilizcesi Blueprint olarak bilinen kadim bir plan olduğunu anlayabiliriz. Bu sebeple, 1994 senesinde bu ruhani sistemin enerjilerine ulaşıldığında, sistemin adı “Seraphim Blueprint” olarak seçilmiştir. Seraphim Blueprint ruhani sistemi 11 temel enerjinin en uygun şekilde birbirleriyle etkilenmesidir.. Bu etkileşim de, yaşam enerjisini en yüksek seviyeden alabilmemize, kendimizi bir bütün içinde, güçlü bir şekilde rahatlamış hissetmemizi sağlar. Her bir enerji kullanımı, özel bir amaç içermekte olup, enerjiyi nitelikli kullanma olanaklarını getirmektedir. Enerjilerin tümü, bizim kişisel gelişmemiz için ana kaynağı oluşturur. Seraphim Blueprint enerjileri kişilerin, şahsi yaşam koşullarına en uygun olan vasıflarıyla, hem fiziksel hem eter vücutlarına en etkili olabilecek yapıya sahiptir.