<span>Liderlik</span> Eğitimi

Liderlik Eğitimi

 <span>Kurumsal</span>  Eğitimler

Kurumsal Eğitimler

<span>Bireysel</span>Gelişim

BireyselGelişim

Prana Healing

Pranik Tedavi basit olduğu kadar güçlü ve etkili bir enerji şifa metodudur. Temel prensibi bedenin “kendini yenileyebilme özelliğine sahip, yaşayan bir varlık olduğuna dayanıyor. İkinci temel prensip de enerjinin bir kişiden diğerine aktarılabilinmesidir. Hayat enerjisini veya gerekli enerjiyi hasta olan bölgede çoğaltıldığında iyileşme süreci de hızlandırılabilir.

Pranik Sanskrit’ten Prana “hayat enerjisi’ sözcüğünden geliyor. Prana bütün yaşam için gerekli ve bedenin kendini yenilemesi ve düzgün çalışması için kullandığı enerjidir. Bu enerjiye Çin’de chi, Japonya’da Ki, Yunanca pneuma ve İsrail dilinde de ruah, yani hayat nefesi denir. Bu enerji havadan: hava Prana; veya yerden: yer Prana; olarak alınabiliniyor. Prana (enerji) aynı zamanda güneş, su, ağaçlar ve yemeklerden de gelir.

Pranik Tedavi bedeni saran ve fiziksel bedene girip çıkan enerjinin varlığını kabulleniyor. “hasta enerji” vücudu hasta eden negatif bir enerjidir. Fiziksel vücutta belli olmadan önce, hasta enerji, enerji bedeninde belli olur. Pranik Tedavi yapanların algıladığı; enerji bedenini etkileyen ne varsa fiziksel bedeni de etkiler; tersi de geçerlidir.

Genel olarak çoğu hastalıklar şıkışmış veya eksik enerjiyle bağlantılıdır. Pranik Tedavi bedenin kendini tedavi edebilmesi için kullanılan enerji sisteminin normalleştirilmesine yardımcı olur.

 

Enerji bedeni: insan aurası veya bioplasmik beden olarak bilinir. Gözle görünmeyen aura ruhi yeteneğe sahip kişilerce hissedilebilir veya üçüncü gözle görülebilir. Auranın nefes alma mekanizması olan, devamlı hareket halindeki enerjı merkezleri ‘çakralar’ vardır. Bu çakralar tepeden kuyruk sokumuna kadar belkemiği boyunca düzenlenmiştirler. Prana ‘hayat enerjisi’ vücuda bu çakralardan girer. Çakralar bu enerjiyi derleyip ilgili organlara dağıtır.

Yeni pranik tedavi sistemini kuran en büyük üstat Choa(çoa) Kok Sui’ye göre : ‘Pranik Tedavi; kolay öğrenilip kolay uygulanan çok etkili bir metoddur’. 20 senelik bir araştırma sonucunda, bu tedavi şekli yazdığı kitaplarında açıkça belirtilmiştir: ENERJİ NE SAĞLAR ?

Pranik Tedavi, aura ve çakralarda meydana gelen enerji bozukluğunu ve kesin bir problemi bulmayı öğreten kesin bir metoddur. Çoğu durumlarda, hastalıklar ya enerji sıkışıklığına veya enerji eksikliğine bağlıdır. Enerji vücudunda tıkanıklık enerji sıkışıklığına sebep olursa, buralar temizlenir; enerji eksikliği olan bölgelere enerji verilir. Tedavi genellikle hastalıklı olan bölgenin kirli enerjisini temizleyip aura ve çakralara Prana enerji vererek düzenleme yapmaktır. Aura ve çakralar normale gelince iyileşme hızla gerçekleşir.

Hale hazırda 30’dan fazla ülkede 5 kıtada çeşitli meslekten gelen kişiler tarafından uygulanmaktadır. Geleneksel tedavi sistemiyle beraber kullanılıp hayran verici sonuçlar elde edilmiştir. Pranik Tedavinin hızlı ve çok etkili olan neticeleri gösteren, devamlı artan bir tecrübe kitlesi görülmektedir.

Bel ağrısından yüksek tansiyona, alkol alışkanlığından fobiler dahil birçok hastalık bu temassız ilaçsız ve ağrı vermeyen pranik tedaviden fayda görmüştür. En büyük üstat Choa Kok Sui’ nin amacı Pranik Tedavinin şefkat merhamet yöntemi olarak kullanılması ve ıstırap çekenlere şifa verilmesidir.

 

Pranik Şifa, bedeninizin kendini iyileştirme yeteneğini hızlandırmak için doğal kanunları kullanan, basit ve güvenli, dokunma içermeyen bir şifa metodudur. Enerji şifasındaki bu büyük atılım, fiziksel, duygusal ve psikolojik problemler için kullanılmaktadır.

 

TARİHÇESİ

 

Çinli-Filipinli bir beyefendi olan Büyük Üstad Choa Kok Sui, Pranik Şifa’da en önde gelen otoritedir; kendini yetiştirmiş bir işadamı, kimya mühendisi, uluslararası bir yazar ve konuşmacıdır. İlk gençlik yıllarında şifaya ilgi duymaya başladı ve tıp hizmetlerinin sınırlı olduğu ülkelerdeki fiziksel ve duygusal acıları dindirecek bir şifa sistemi oluşturmaya esinlendi. Bilimsel yaklaşımı, kapsamlı çalışmaları ve araştırmaları, onu bir çocuğun bile anlayacağı kadar basit, pratik bir şifa sistemi keşfetmeye ve geliştirmeye götürdü. Başarılar ve şaşırtıcı sonuçlar, Pranik Şifa’yı hızla dünya genelinde fenomene dönüştürdü. 20 yıldan kısa bir sürede 80’den fazla ülkede Pranik Şifa merkezleri veya grupları etkin olmuştur ve satış rekorları kıran kitabı “Pranik Şifa ile Mucizeler” 29’dan fazla dile çevrilmiştir.

 

ENERJİNİN PRENSİBİ

Pranik Şifa’da ilk prensip bedenin “kendini onarabilir” olduğudur, yani her zaman kendini iyileştirmeye çalışır. Bir kesik ya da üşütmede ilaç kullanın veya kullanmayın, beden kendini genellikle birkaç gün ila bir haftada iyileştirir. Buna dayanarak, öyleyse beden neden hasta olur ve kendini tamamen iyileştirmez?

 

Cevap herkesin bedenini saran enerji bedeninde (aura) yatar. Bu görünmeyen beden, fiziksel bedenle birbirine bağlantılıdır; aslında fiziksel bedenimizin şekli ve sağlığı için bir kalıp gibi görev yapar.

 

Fiziksel bedeninizi ne etkilerse, enerji bedenine kendini yansıtır ve tam tersi de geçerlidir. Pranik Şifacıların iyileşme sürecini hızlandırmak için kullandıkları, bu ikisi arasındaki bağlantıdır.

İkinci prensip, Yaşam Kuvveti veya Prana kavramıdır. Yaşamın var olması için bedenin yaşam enerjisine, chi veya Prana’ya sahip olması gerekir. Şifa süreci, etkilenen bölge(ler)deki ve bütün bedendeki yaşam kuvvetini arttırarak hızlandırılabilir.

 

Bedeniniz her zaman besinleri alıp hazmedip dağıtıyor ve sonra atıkları çıkartıyor. Örnek olarak, bedeniniz temiz hava veya oksijen çekerek kendini enerjilendirir. Enerji bedeniniz de her zaman aynı şeyi yapar. Organlarınızda ve hücrelerinizde yaşamı sürdürmek için aslında havadan, topraktan ve güneşten enerji çeker. Her ne zaman bu işlem engellenirse veya aksatılırsa, bedenin kendini iyileştirme yeteneği yavaşlar ve hastalık ortaya çıkmaya başlar.

 

Bölge tıkanmışsa temiz enerji içeri giremez ve bu iyileşmeyi engeller. Diğer taraftan bölge tükenmişse kendini iyileştirmek için yeterli enerjisi olmaz.

 

Enerjideki dengesizliğin sebebi ne olursa olsun, Pranik Şifa bedenin doğal olarak yaptığını arttırmayı ve enerjisini dengeli ve sağlıklı bir duruma geri getirmeyi hedefler.

Beden,zihin ve ruhsal farkındalığı dengeler. 

Uygulayıcı Eğitimi Verilir.