<span>Liderlik</span> Eğitimi

Liderlik Eğitimi

 <span>Kurumsal</span>  Eğitimler

Kurumsal Eğitimler

<span>Bireysel</span>Gelişim

BireyselGelişim

NLP PRACTITIONER (SERTIFIKALI)

NLP NEDİR?

 

NLP “Neuro Linguistic Programing”, Yeni Gelişen Teknoloji Ve Bilimin Işığında Insan Beynini Ve Insanı Inceler.

 

Beynimizi çocukluğumuzdan başlayarak nasıl programladığımızı, dış dünyayı nasıl algıladığımızı, nasıl iletişim kurduğumuzu ve tüm bunları nasıl değiştirebileceğimizi inceleyen alandır.NLP, bir davranış biçimidir, bir yöntemdir, bir teknolojidir.Mükemmelliğin bilim ve sanatıdır. İnsan mükemmelliğini inceler.

Kişisel olarak zenginleşmeyi, kişiler arasında ve iş yaşamında gerçek iletişimi kurabilmeyi sağlar.Davranış değişikliği yapabilmeyi, sorunları yaratan nedenleri fark ederek kalıcı çözümler üretmeyi sağlar.Neuro- Nörolojimiz, sinir sistemimiz ve beş temel duyumuz ile bilgiyi alışımızı, sinir sistemimizde aldığımız bu verileri kullanılabilir bilgiye dönüştürme sürecini kapsar.Linguistic- Dili, sözel ve sözel olmayan dili kendimizle ve diğer insanlarla iletişimde nasıl kullandığımızı, beş temel duyu ile dış dünyadan aldığımız verileri iletişim sürecinde kelime ve kavramlara nasıl dönüştürdüğümüzü inceler. Kelimelerin sihirli gücünü anlatır.

 

Programing- Tıpkı bir bilgisayarı istediğimiz biçimde programlayabileceğimiz gibi beş duyumuzu kullanarak istediğimiz davranışlarımızı değiştirmek, yok etmek veya yenilerini kazanmak üzere kendimizi de programlayabileceğimizi anlatır.  

EĞİTİMİN AMACI  

 

Beyninizin -çocukluktan başlayarak- nasıl programladığınız , dış dünyayı nasıl algıladığınız, nasıl iletişim kurduğunuz ve tüm bunları nasıl değiştirebileceğiniz konularında bilgi ve deneyim kazanırsınız. Zamanı kavrama biçiminizi ve yaşamınıza olan etkisini görebilirsiniz. Sahip olduğunuz mükemmel kaynaklara istediğiniz zaman ulaşmanızı sağlayabilir, bunun için kestirme yollar oluşturabilirsiniz. Alışkanlıklarınızı değiştirilebilirsiniz. Yaratıcılık, üretkenlik ve motivasyonu arttırmanın yollarını öğrenebilirsiniz. Etki alanının genişlemesi ile bireysel ve kurumsal gelişim sağlayabilirsiniz. Beyninizin kullanma kılavuzunu oluşturmaya başlarsınız. Olabileceğinizin en iyisini daha sık olabilme becerisini kazanabilirsiniz. NLP teknik ve uygulamaları ile bireyler arası iletişimin oluşması/ güçlenmesi sağlanır. İstenilen yeni davranışlar geliştirilebilir.